You are currently viewing Az állatasszisztált pedagógia hatásai a tanulásban

Az állatasszisztált pedagógia hatásai a tanulásban

Az állatasszisztált pedagógiai módszerek egyre elterjedtebbek és Magyarországon. Először mindenkinek a kutya és a ló jut eszébe, akik részt vesznek a különböző tanórákon, fejlesztéseken, szakkörökön. Ám nem csak ez a két állatfaj alkalmas a munkára, hanem akár a macska, nyúl, birka vagy a kecske is.

Az állat jelenléte a gyermekek tanulási folyamatában sok területre pozitív hatással van. A gyermek és az állat közötti különleges kapcsolatnak köszönhetően jobban odafigyelnek egymásra, és a kölcsönös elfogadás erősebb biztonságérzetet nyújt a tanuló számára. Számos kutatás bizonyítja, hogy az állat jelenléte oldja a stresszt, normalizálja a légzésszámot, és az állat simogatása nyugtató hatással van az emberre. Ennek köszönhetően könnyebben fenntartható a gyermek figyelme, a közös játék vagy munka alatt javul a gyermek kifejezőképessége, nonverbális kommunikációja és a toleranciája. Az állat segít a pedagógusnak a közös téma megteremtésében és a feladatok közös megoldásában.

Az állatasszisztált terápiának több típusa ismert, amik az Abakusz Tanulóklubban mind elérhetőek:

 • állatasszisztált aktivitás: ezeken a foglalkozásokon a cél a kapcsolatteremtés és a motiváció növelése, kötetlen játék
 • állatasszisztált terápia: ennek a formának konkrét kitűzött célja van, mely lehet képességfejlesztés vagy korrepetálás segítése
 • állatasszisztált pedagógia: a hagyományos pedagógiai módszerek kiegészítése állattal, rendszeres terveztett foglalkozásterv alapján.

Az állat pozitív hatásai a foglalkozásokon:

 • oldja a stresszt és a magányérzetet, önbizalomfejlesztő hatása van
 • pozitív kapcsolat kialakítása az állattal és a pedagógussal, továbbá szociális és empátiás képességek fejlesztése
 • az állat motiválja a gyermeket a feladat megoldásában
 • színesíti a tanítási/tanulási módszekeret az állat jelenléte
 • kommunikáció és figyelem fejlődése

Példák az állatasszisztált módszerek alkalmazására terápiás nyúl bevonásával:

 • önbizalomfejlesztés: A gyermek irányítani tudja az állatot, magához hívja, így sikerélményeket ér el a közös játék-és feladatmegoldásban. Az állat keresi a gyermek társaságát, így ő is úgy fogja érezni, hogy fontos a nyuszi számára. Segíti az önelfogadást, hisz az állattól jövő feltétlen szeretet is ezt erősíti benne.
 • szociális fejlődés: az állat összetartó erő lehet akár a csoportos foglalkozás során a tanulótársakkal, egyéni foglalkozás során pedig a pedagógussal.
 • motiváció felkeltése: A gyermek könnyebben nyit az állat felé, mint az ember felé. A tanulás, vagy a feldolgozandó tananyag izgalmasabbá, figyelemfelkeltőbbé válik, ha azt közösen az állattal kell megoldania. A tanulás könnyebbé válik, hiszen van mihez kötnie a megtanulandó anyagot, ami lehet élmény, asszociációs szó stb.
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarok fejlesztése: a gyermek az állat jelenlétében a szabályok ismertetése után nyugodtabbá és elfogadóbbá válik, könnyebben kommunikál.

Példák a közös játékra:

 • szókártyákkal való tanulás: a szókártyák, illetve tanulókártyák alkalmazása nagyon jól működő módszer. Akár a már az általa megtanult tananyag ismétlésébe vonható be a nyuszi. Azt a kártyát kell elismételnie a tanulónak, amit a nyuszi választ ki. (rálép, felemeli, ráfekszik stb.) – a gyermek izgulhat és drukkolhat a nyuszinak közben, hogy olyan kártyát válasszon, amit biztosan tud.
 • fantáziafejlesztés – közös élmény „kiszínesítése” különböző irodalmi műfajú történet írása
 • szövegértés – kritikus olvasás fejlesztése, a nyusziról szóló történethez kapcsolódó feladatok (igaz-hamis, kiegészítő válasz…)
 • vizuális figyelem és emlékezet: nyuszi felöltöztetése, különböző kiegészítők variálása a testén. Mi a különbség, mi változott a nyuszin.

Természetesen ez csak egy rövid ízelítő, számos további módszert tudunk alkalmazni.

Azoknál a diákoknál, ahol valamely területen megerősítésre van szükség (legyen az korrepetálás valamely tantárgyból, fejlesztés bizonyos területen), könnyebben tudjuk a témaköröket feldolgozni, a tanulás/tanításmódszertant egy olyan központi alak köré szervezni (legyen az nyúl, kutya, teknős, birka, kecske), aki felé motiváltabban és könnyeben nyitnak a tanulók.

Az Abakusz Tanulóklubban a célunk, hogy a különböző állatfajok bevonásával színesítsük a módszertanunkat, könnyebben motiváljuk a gyermekeket a tanulásra. Továbbá az állat jelenlétével jó hangulatú, kötetlen és nyugodt környezetet biztosítsunk a tanuláshoz, illetve élményekhez juttassuk.

/Nagy-Hanula Viktória/