Abakusz Blog

Cikkek, kutatások, érdekességek tanulással, fejlődéssel, gyermekekkel kapcsolatban.

A tanulási coaching

Nem egy túlságosan elterjedt fogalom még a tanulási coaching Magyarországon. Ezért szeretném tisztázni, hogy mit is takar, mire adhat megoldást, segítséget.

A tanulási coaching nem egy csodagyógyszer, amit elég csak bevenni és minden rendbe jön. Nem trükkök gyűjteménye, nem csak olvasnivaló és nem is szaktanári korrepetálás.

A tanulási coaching segít abban, hogy minél több érzékszervedet bevond a tanulásba. Segít, hogy támogató tanulási környezetet tudjál kialakítani. Segít, hogy azt csináld ami számodra működik, és keresd azt ami még ennél is jobban tud működni. Választékos módszereket alkalmaz, és segít, hogy bevond a tanulásba pozitív érzelmeidet is.

Egy tanulási coaching folyamat során először tisztázzuk, hogy mi a probléma, és ezzel kapcsolatban mi a célunk. Ezt követi az egyéni tanulási stílus feltérképezése. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben célirányos gyakorlatokkal tudjuk segíteni a hatékony tanulást.

A folyamat alatt kb. 1-2 hetente találkozunk, alkalmanként új gyakorlatokat tanulunk, amiket aztán otthon és az iskolában tudsz gyakorolni, majd mesélsz nekem, hogy hogyan érezted magad közben, segített-e a tanulásban.

Egy-egy coaching folyamat addig tart, míg a kitűzött célt el nem érjük.

Természetesen, ha újabb probléma, és cél felmerül, akkor lehetőség van új folyamat indítására.

Mikor lehet hasznos a tanulási coaching?

 • Elakadás esetén, amikor a szorgalom mellé nem társul eredmény.
 • Vizsgára készüléskor.
 • Ha egy-egy tantárgyból szeretnél javítani.
 • Ha nincs elég motivációd a tanuláshoz.
 • Ha nincs elég önbizalmad, vagy vizsgahelyzetben leblokkolsz.

A tanulási coaching fiataloknak és felnőtteknek egyaránt segíthet, hogy elérjék céljaikat.

/Vadász Dorottya/

Az állatasszisztált pedagógia hatásai a tanulásban

Az állatasszisztált pedagógiai módszerek egyre elterjedtebbek és Magyarországon. Először mindenkinek a kutya és a ló jut eszébe, akik részt vesznek a különböző tanórákon, fejlesztéseken, szakkörökön. Ám nem csak ez a két állatfaj alkalmas a munkára, hanem akár a macska, nyúl, birka vagy a kecske is.

Az állat jelenléte a gyermekek tanulási folyamatában sok területre pozitív hatással van. A gyermek és az állat közötti különleges kapcsolatnak köszönhetően jobban odafigyelnek egymásra, és a kölcsönös elfogadás erősebb biztonságérzetet nyújt a tanuló számára. Számos kutatás bizonyítja, hogy az állat jelenléte oldja a stresszt, normalizálja a légzésszámot, és az állat simogatása nyugtató hatással van az emberre. Ennek köszönhetően könnyebben fenntartható a gyermek figyelme, a közös játék vagy munka alatt javul a gyermek kifejezőképessége, nonverbális kommunikációja és a toleranciája. Az állat segít a pedagógusnak a közös téma megteremtésében és a feladatok közös megoldásában.

Az állatasszisztált terápiának több típusa ismert, amik az Abakusz Tanulóklubban mind elérhetőek:

 • állatasszisztált aktivitás: ezeken a foglalkozásokon a cél a kapcsolatteremtés és a motiváció növelése, kötetlen játék
 • állatasszisztált terápia: ennek a formának konkrét kitűzött célja van, mely lehet képességfejlesztés vagy korrepetálás segítése
 • állatasszisztált pedagógia: a hagyományos pedagógiai módszerek kiegészítése állattal, rendszeres terveztett foglalkozásterv alapján.

Az állat pozitív hatásai a foglalkozásokon:

 • oldja a stresszt és a magányérzetet, önbizalomfejlesztő hatása van
 • pozitív kapcsolat kialakítása az állattal és a pedagógussal, továbbá szociális és empátiás képességek fejlesztése
 • az állat motiválja a gyermeket a feladat megoldásában
 • színesíti a tanítási/tanulási módszekeret az állat jelenléte
 • kommunikáció és figyelem fejlődése

Példák az állatasszisztált módszerek alkalmazására terápiás nyúl bevonásával:

 • önbizalomfejlesztés: A gyermek irányítani tudja az állatot, magához hívja, így sikerélményeket ér el a közös játék-és feladatmegoldásban. Az állat keresi a gyermek társaságát, így ő is úgy fogja érezni, hogy fontos a nyuszi számára. Segíti az önelfogadást, hisz az állattól jövő feltétlen szeretet is ezt erősíti benne.
 • szociális fejlődés: az állat összetartó erő lehet akár a csoportos foglalkozás során a tanulótársakkal, egyéni foglalkozás során pedig a pedagógussal.
 • motiváció felkeltése: A gyermek könnyebben nyit az állat felé, mint az ember felé. A tanulás, vagy a feldolgozandó tananyag izgalmasabbá, figyelemfelkeltőbbé válik, ha azt közösen az állattal kell megoldania. A tanulás könnyebbé válik, hiszen van mihez kötnie a megtanulandó anyagot, ami lehet élmény, asszociációs szó stb.
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarok fejlesztése: a gyermek az állat jelenlétében a szabályok ismertetése után nyugodtabbá és elfogadóbbá válik, könnyebben kommunikál.

Példák a közös játékra:

 • szókártyákkal való tanulás: a szókártyák, illetve tanulókártyák alkalmazása nagyon jól működő módszer. Akár a már az általa megtanult tananyag ismétlésébe vonható be a nyuszi. Azt a kártyát kell elismételnie a tanulónak, amit a nyuszi választ ki. (rálép, felemeli, ráfekszik stb.) – a gyermek izgulhat és drukkolhat a nyuszinak közben, hogy olyan kártyát válasszon, amit biztosan tud.
 • fantáziafejlesztés – közös élmény „kiszínesítése” különböző irodalmi műfajú történet írása
 • szövegértés – kritikus olvasás fejlesztése, a nyusziról szóló történethez kapcsolódó feladatok (igaz-hamis, kiegészítő válasz…)
 • vizuális figyelem és emlékezet: nyuszi felöltöztetése, különböző kiegészítők variálása a testén. Mi a különbség, mi változott a nyuszin.

Természetesen ez csak egy rövid ízelítő, számos további módszert tudunk alkalmazni.

Azoknál a diákoknál, ahol valamely területen megerősítésre van szükség (legyen az korrepetálás valamely tantárgyból, fejlesztés bizonyos területen), könnyebben tudjuk a témaköröket feldolgozni, a tanulás/tanításmódszertant egy olyan központi alak köré szervezni (legyen az nyúl, kutya, teknős, birka, kecske), aki felé motiváltabban és könnyeben nyitnak a tanulók.

Az Abakusz Tanulóklubban a célunk, hogy a különböző állatfajok bevonásával színesítsük a módszertanunkat, könnyebben motiváljuk a gyermekeket a tanulásra. Továbbá az állat jelenlétével jó hangulatú, kötetlen és nyugodt környezetet biztosítsunk a tanuláshoz, illetve élményekhez juttassuk.

/Nagy-Hanula Viktória/

Az eszközhasználat jelentősége a pedagógiában

Szakdolgozatom fő témáját az előkészítő időszakban való eszközhasználat adta. Az, hogy mennyit tudunk segíteni az elsős korosztálynak azáltal, hogy minél több eszközt adunk a kezükbe.

Óvodából iskolába kerülnek, új intézmény, új társak, új ingerek, új pedagógusok. Sokkal nagyobb elvárások. Nem egyszerű ez egy 6-7 évesnek. Ahhoz, hogy megfelelően megalapozzuk az olvasás és írás tanítását, elengedhetetlen, hogy az előkészítő időszakban (ez most maximum fél év lehet) minél több eszközt használjanak a gyerekek.

Miért hasznos ez?

 • Fejlődik a finommotorika, ami az írástanuláshoz elengedhetetlen.
 • Fejlődik a vizuális emlékezet.
 • Fejlődik a vizuális figyelem.
 • Fejlődik a beszédkészség, a beszédprodukció, beszédmegértés.
 • Bővül a szókincs.
 • Fejlődik az észlelési, összehasonlítási képesség.
 • Fejlődik a fantázia, a kreativitás.

Ezek mind-mind olyan képességek, melyek az írás és olvasás elsajátításához nagyon fontosak.

Ezért kérem, ha gyermeked első osztályos és még a második vagy harmadik héten is üres lesz az írásfüzet vagy olvasókönyv…örülj neki! Mert ez nem azt jelenti, hogy nem fog megtanulni írni. Vagy nem fog megtanulni olvasni. Hanem azt, hogy olyan alapokat kap, melyekre később sokkal biztosabb várakat tud majd építeni. 😊

És kérlek ne versenyeztesd másokkal! Ne hasonlítsd másokhoz! Csak saját magához! Szüksége van arra, hogy TE otthon biztonságot adj neki, és támogasd! Ez a legtöbb, amit tehetsz!

Minden mást megoldanak a tanítók, bízz bennük!

/Vadász Dorottya/